Visie

Haggai 2:4‭-‬10 (NBG)
Haggai 2:3-9 (KJV)

Onze visie is een op de bijbel gebaseerde gebedskerk te blijven in overeenstemming met de grote opdracht van Jezus Christus. Onze passie is het evangelie te onderwijzen en na te leven, zodat mensen de ware God zullen kennen, vrijheid zullen vinden, hun doel in het leven ontdekken en een positief verschil maken in de samenleving.

The Glory House ICC wil bijdragen in de geloofsopvoeding, zodat  mensen gepassioneerd zullen zijn om God elke dag van hun leven te prijzen.

Missie

(Matt. 28: 19-20)
Onze missie is het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

  • De boodschap van redding
  • Genezing
  • Bevrijding
  • Voorspoed
  • Heilig Leven

 

Strategie

Gebed
2 kronieken 7:14

“En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.”

Evangelisatie
2 Timotëus 4:5

“Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

Toerusten
Efeziërs 4:11-12

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.”