ABOUT

Wie zijn wij

Een familie in Christus

“ Nu dan, bent u niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en de leden van het huishouden van God ,…” Efeziërs 2:19-22

De bijbel is heel duidelijk over het feit dat als we tot Christus gekomen zijn, wij ook in het huishouden van God zijn gekomen. Familie betekent niet alleen een leven in het geloof, maar ook van verbondenheid.

Familie betekent “broederlijke liefde” en een sfeer van acceptatie (wie wij zijn) in het huis van God. Wanneer wij elkaar broeders en zusters noemen, bevestigen wij wat en wie we zijn in Christus: “Broeders en zusters in de Heer”.

“Nu dan, bent u niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en de leden van het huishouden van God”

Steun de bediening

Meet Our Staff