Excuses vs Vooruitgang deel 1

Excuses vs Vooruitgang deel 1

In het boek Exodus vinden we een fascinerend verhaal over Mozes, die door God wordt geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes voelt zich echter onwaardig en biedt verschillende excuses aan, zoals zijn gebrek aan welsprekendheid en angst voor afwijzing. God beantwoordt deze excuses met bemoediging en verzekert Mozes van Zijn aanwezigheid en steun. Dit illustreert het thema van geloof en vertrouwen in Gods plan, zelfs wanneer we ons onzeker of ontoereikend voelen. Het verhaal van Mozes’ excuses leert ons de kracht van gehoorzaamheid en de mogelijkheid om door God gebruikt te worden, ondanks onze zwakheden.