Buiten activiteiten

Naast het individu is het ook de taak van de kerk om het evangelisatiewerk ter hand te nemen. Het belangrijkste motief is dat we gehoorzaam dienen te zijn aan het bevel van Christus, gegeven aan Zijn Kerk om zijn liefde kenbaar te maken.

Het is belangrijk vanwege de geestelijke nood waarin zo velen verkeren, omdat ze Christus niet kennen. Het is een voorrecht om het goede nieuws van liefde, vrede, herstel, troost en genezing te vertellen aan mensen die het niet kennen. Er is geen zaliger boodschap om bekend te maken dan dat van Jezus Christus die in de wereld gekomen is omdat hij zoveel van ons houdt, (Johannes 3:16).

The Glory House heeft in het jaar verschillende activiteiten buiten het kerkgebouw. Zo zijn we veelvuldig in het centrum van Zaandam te vinden met live muziek en drama. Bij de LIDL en Dekamarkt met het koor en etc.