Bedieningen

De kerk heeft een bindende functie, er komen veel mensen samen van verschillende leeftijden en achtergronden. Die ’publieke familiariteit’ bevordert ook het samenleven buiten de kerkmuren. Door al onze activiteiten en de goede samenwerking met andere kerken, bevorderen de kerken de integratie en sociale cohesie in de samenleving.