an example of essay writing popular science essay questions tips on narrative essay persuasive essay speech example strong introduction essay example

Maatregelingen i.v.m. de Coronavirus (COVID-19)

The Glory House ICC 

27 maart 2020, Zaandam

Beste kerkleden en bezoekers,

De situatie rond de uitbraak van het Coronavirus heeft een steeds grotere impact op ons dagelijks leven, ook bij The Glory House. Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering.

Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard kunnen alleen doorgaan bij max 30 personen. Dit betekent dat als we samenkomen wij maximaal 30 mensen zullen toelaten en een ieder die daarna komt helaas geen toegang kunnen verlenen, hoe erg we dat ook vinden.

Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en maken per dag de afweging wat we wel/niet gaan doen. De maatregelen zijn zijn in ieder geval t/m 6 april van kracht.

Tijdens de diensten:

  • Handen wassen bij binnenkomst in het gebouw.
  • Geen handen schudden en omhelzingen
  • Tussen de zitplaatsen zit minimaal 1,5 meter afstand
  • De stoelen en deurknoppen worden voor de dienst gereinigd

Het is belangrijk dat we wijsheid en de richtlijnen toepassen en in deze hele situatie vertrouwen we op onze trouwe Vader! (Psalm 112:7)

Gods Zegen 

The Glory House ICC

Open chat